Privacy Statement

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 1. Bedrijfsgegevens
 • DsignMarking B.V.
 • Hangarweg 2
 • 2241 TZ WASSENAAR
 • Tel : +31 (0)70 5119999
 • KvKnr : 30203584
 • https://www.dsignmarking.nl

De Functionaris Gegevensbescherming van DsignMarking B.V. is te bereiken via info@nulldsignmarking.nl

 1. Persoonsgegevens die wij verwerken

DsignMarking B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaamcontactpersoon
 • Functie contactpersoon
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • KVK nummer
 • Bankrekeningnummer
 • BTW nummer
 1. Met welk doel en op welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

DsignMarking B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren n.a.v. een opdracht aan DsignMarking B.V.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of direct mailing
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Het afhandelen van uw betaling
 1. Geautomatiseerde besluitvorming

DsignMarking B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen of bedrijven.

 1. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

DsignMarking B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 1. Delen van persoonsgegevens met derden

DsignMarking B.V. verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden, als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 1. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

DsignMarking B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 1. Toegang tot uw gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DsignMarking B.V.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@nulldsignmarking.nl

 1. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

DsignMarking B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@nulldsignmarking.nl

Dit privacy statement kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomende gevallen zult u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.


Download dit privacy statement (pdf)